Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

NAJAVA ZDRAVSTVENIH RADIONICA

Slika: NAJAVA ZDRAVSTVENIH RADIONICA

U sklopu projekta „Izgradnja socijalnog kapitala u lokalnoj zajednici kroz međugeneracijsku solidarnost i aktivno starenje“ najavljujemo dvije zdravstvene radionice

U projektu „Izgradnja socijalnog kapitala u lokalnoj zajednici kroz međugeneracijsku solidarnost i aktivno starenje“ Hrvatski savez udruga invalida rada partner je Udruzi MOBBING koji je nositelj projekta.

Jedna od aktivnosti projekta je održavanje zdravstvenih radionica za korisnike – osobe s invaliditetom.

Stručni suradnici Udruge MOBBING će 04. ožujka 2022. godine održati zdravstvenu radionica s temom „Dijabetes“, a 11. ožujka 2022. godine tema će biti „Palijativna skrb“.

Sve zainteresirane molimo da se jave u Hrvatski savez udruga invalida rada na broj: 01/4829-295 zbog ograničenog broja mjesta.