Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

STRUČNA SLUŽBA

Prema Statutu HSUIR-a, zadaća Stručne službe je obavljanje stručnih, materijalno-financijskih, administrativno-tehničkih i drugih poslova i zadataka neophodnih za ostvarivanje programa rada i djelatnosti Saveza, njegovih tijela i radnih skupina.

Hrvatski savez udruga invalida rada trenutno zapošljava 26 osoba (3 osobe zaposlene su u Centru znanja, 2 osobe zaposlene su putem programa MDOMPS – a, 6 osobnih asistenata zaposlenih putem programa MDOMPS- a i 15 asistenata zaposlenih putem EU projekta).

S obzirom na to da aktivno radimo na zapošljavanju osoba s invaliditetom što putem lobiranja i zagovaranja, što putem konkretnih programskih aktivnosti, smatramo svojim velikim uspjehom to što HSUIR trenutno zapošljava dvije osobe s invaliditetom unutar svoje organizacije.

Navedeno smatramo svojim velikim uspjehom, jer kako najbolje prezentirati drugima prednosti zapošljavanja osoba s invaliditetom nego vlastitim, konkretnim primjerom.


- Leke Sokolaj, izvršni direktor

- Ivana Znaor, stručna suradnica za međusektorsku suradnju i informiranje

- Nataša Franić, stručna suradnica za projekte i programe

- Iva Karakaš, stručna suradnica za potporne i suvremene tehnologije

- Valentina Hojsak, poslovna tajnica