Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Slika: ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem tih podataka u Republici Hrvatskoj propisao je Zakonom o zaštiti osobnih podataka radi zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda

Što je osobni podatak i što se štiti svakoj fizičkoj osobi?  Tijela koja mogu prikupljati osobne podatke 
 • državnih tijela, 
 • tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
 • pravnih i fizičkih osoba, 
 • predstavništava i podružnica stranih pravnih osoba, 
 • predstavnika stranih pravnih i fizičkih osoba koje obrađuju osobne podatke.
Zakon se samo ne primjenjuju na obradu osobnih podataka koju provode fizičke osobe isključivo za osobnu primjenu ili za potrebe kućanstva.  Kada se osobni podaci smiju prikupljati i obrađivati 
 • uz privolu ispitanika i samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, ili
 • u slučajevima određenim zakonom, ili
 • u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke, ili
 • u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka, ili
 • u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak, ili
 • ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti koje ima voditelj zbirke ili treća strana kojoj se podaci dostavljaju, ili
 • ako je obrada nužna u svrhu zakonitog interesa voditelja zbirke ili treće strane kojoj se podaci otkrivaju, osim ako prevladavaju interesi zaštite temeljnih prava i sloboda ispitanika, ili
 • ako je ispitanik sam objavio te podatke.