Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

INFORMIRANI I SIGURNI U TREĆOJ ŽIVOTNOJ DOBI

Kroz dvogodišnji program “Informirani i sigurni u trećoj životnoj dobi” pružamo uslugu informiranja, educiranja, besplatnog pravnog savjetovanja, uključivanja volontera, organiziranje tematskih radionica za članove te osnaživanje i jačanje kapaciteta Udruge invalida rada Pakrac - Lipik. Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.