Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

IZGRADNJA SOCIJALNOG KAPITALA U LOKALNOJ ZAJEDNICI KROZ MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST I AKTIVNO STARENJE

Projektom „Izgradnja socijalnog kapitala u lokalnoj zajednici kroz međugeneracijsku solidarnost i aktivno starenje“ planiran je razvoj i provedba programa koji će biti dostupni u lokalnoj zajednici i poticati na aktivno starenje kroz aktivnosti cjeloživotnog učenja. Cilj projekta je unaprijediti kapacitete partnerskih udruga umirovljenika i kulturno umjetničkih partnerskih udruga za osmišljavanje, unaprjeđenje i provedbu programa aktivnog starenja i međugeneracijskih programa kako bi se povećala kvaliteta života i socijalna uključenost umirovljenika.