Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Upute za korisnike sredstava Europskog socijalnog fonda

Slika: Upute za korisnike sredstava Europskog socijalnog fonda

Mjere informiranja i komunikaciju o projektima (operacijama) sufinanciranima u okviru europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u razdoblju 2014. - 2020., od 1. lipnja 2015. godine obvezujuće su za sve korisnike sredstava čiji su projekti (operacije) sufinancirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) u razdoblju 2014.- 2020.

Upute su sastavljene kako bi se osiguralo da projekti (operacije) koje sufinancira Europska unija uključuju mjere informiranja i komunikacije u cilju podizanja svijesti građana Unije o ulozi i ostvarenjima kohezijske politike i fondova, kao i o rezultatima i učincima ove podrške. Upute služe kao pomoć korisnicima sredstava ESI fondova, prilikom ispunjavanja njihovih obveza vezanih uz informiranje i komunikaciju o projektima (operacijama) sufinanciranima iz (operativnih) programa za razdoblje 2014. - 2020. – Konkurentnost i kohezija i Učinkoviti ljudski potencijali, a koje su propisane relevantnim regulativama Europske komisije i nacionalnim dokumentima. Upute obuhvaćaju:

• pregled svih obveza i mjera vezanih uz informiranje i komunikaciju o projektima

• smjernice vezane uz provedbu obveznih i nekih od najčešćih komunikacijskih alata koji se koriste u svrhu informiranja i komunikacije o projektima

• smjernice vezane uz ispravno korištenje i reprodukciju elemenata vidljivosti 

 

Hrvatski savez udruga invalida rada provodi projekt "Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom"  od 29. listopada 2015. godine. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda. Članak je važan za provedbu navedenog projekta.