Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ŠTO POSLODAVCI MORAJU ZNATI O PRAVU NA GODIŠNJI ODMOR

Slika: ŠTO POSLODAVCI MORAJU ZNATI O PRAVU NA GODIŠNJI ODMOR

Bilo kakav sporazum između poslodavca i radnika o odricanju od prava na godišnji odmor, odnosno o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora ništetan je (bez učinka je) i predstavlja najteži prekršaj poslodavca

Pravo na godišnji odmor iz prethodne godine
Neiskorišteni dio godišnjeg odmora iz prethodne godine, radnik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja iduće godine. Dakle, sve dane neiskorištenog godišnjeg odmora iz 2015. poslodavac je dužan omogućiti svojim djelatnicima najkasnije do 30. lipnja 2016. godine Plan korištenja godišnjih odmora za tekuću godinu
Raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i Zakonom o radu, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine. Dakle, do 30. lipnja 2016. godine poslodavac mora imati napisani plan korištenja godišnjih odmora za tu kalendarsku godinu. Pojedini kolektivni ugovori utvrđuju i kraći rok (npr. za graditeljstvo, te za drvnu i papirnu industriju do kraja svibnja). Posljedice propuštanja ovih obveza
Poslodavcu koji ne utvrdi raspored korištenja godišnjeg odmora ili propusti radnika obavijestiti o trajanju i razdoblju korištenja godišnjeg odmora najmanje 15 dana unaprijed, neće se odmah izreći novčana kazna, već će mu u provedbi inspekcijskog nadzora, inspektor usmenim rješenjem narediti ispunjenje tih obveza.