Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PRIMANJA RADNIKA KOJA SE OSIM PLAĆE UPLAĆUJU NA ZAŠTIĆENI RAČUN

Slika: PRIMANJA RADNIKA KOJA SE OSIM PLAĆE UPLAĆUJU NA ZAŠTIĆENI RAČUN

S obzirom na često postavljeno pitanje oko primanja radnika koja se, osim plaće, mogu isplatiti na posebni, „zaštićeni“ račun, u nastavku dajemo pregled materijalnih prava iz radnog odnosa koja se mogu, odnosno koja se ne bi smjela uplaćivati na taj račun

„numerus clausus“). O kojim primanjima je riječ, propisano je u čl. 172. i čl. 173. Ovršnog zakona (N. N., br. 112/12 – 55/16; u nastavku: OZ). Dio plaće koji se ne smije ovršiti uređuje čl. 173. OZ-a, a druga primanja i naknade izuzete od ovrhe navedena su u čl. 172. OZ-a. U ta primanja ubrajaju se i određena materijalna prava iz radnog odnosa. Materijalna prava iz radnog odnosa koja se isplaćuju na zaštićeni račun 
Dakle, u primanja radnika koja se, osim plaće, uplaćuju na zaštićeni račun ubrajaju se:
 • naknada troškova za službeno putovanje (npr. dnevnica i naknada zbog korištenja privatnog vozila u službene svrhe),
 • naknada troškova prijevoza na posao i s posla,
 • dar za djecu do 15. godine života i potpore za novorođenče,
 • potpore zbog invalidnosti radnika,
 • potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, te
 • potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika.
Samo određena materijalna prava se mogi isplatiti na zaštićeni račun i to samo do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima.  Materijalna prava koja se ne mogu isplatiti na zaštićeni račun
Ostala materijalna prava kao što su npr.:
 • regres, 
 • božićnica i druge prigodne nagrade, 
 • terenski dodatak, 
 • naknada za odvojeni život, 
 • otpremnina 
 • i dr.