Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA U OKVIRU EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

Slika: PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA U OKVIRU EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda donesen je temeljem Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda (N.N., br. 149/14 - 74/16) donesen je temeljem Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (N.N.,br. 92/14). Ovim se Pravilnikom utvrđuju pravila prihvatljivosti izdataka za projekte Operativnog programa Učinkoviti Ijudski potencijali iz čl. 4. st. 2. toč. 1. b) Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. sufinancirane iz Europskoga socijalnog fonda, kao i uvjeti pod kojima izdaci navedenih projekata mogu biti uključeni u Izjavu o izdacima koju priprema Tijelo za ovjeravanje. Izmijenjene odredbe Pravilnika stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 20. kolovoza 2016. godine.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_08_74_1749.html