Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga "Zaželi- program zapošljavanja žena"

Slika: Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga Zaželi- program zapošljavanja žena

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava raspisalo je poziv „Zaželi - program zapošljavanja žena“. Ovaj poziv u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena.


Zahvaljujući ovome Pozivu na području čitave Hrvatske planira se zaposliti gotovo 3.000 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige za gotovo 12.000 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. Projekti će se provoditi u teško dostupnim područjima (ruralna područja i otoci) te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka. Na natječaj se sa svojim projektima mogu prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije. Obavezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na ovome projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove.

Minimalna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi 900.000,00 kn, dok je najviša predviđena vrijednost projekta 10.000.000,00 kn. Prihvatljivi troškovi projekata financirati će se u potpunosti (100% troškova). Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.
Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 400.900.000,00 HRK. http://euinfo.hr/natjecaji-i-javni-pozivi/eu-sredstva/otvoreni/zazeli-program-zaposljavanja-zena/1471