Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

NAKNADA ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR

Slika: NAKNADA ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR

Radnik kojemu prestaje radni odnos, a prije toga nije iskoristio godišnji odmor u cijelosti, ima pravo na naknadu za dane neiskorištenog godišnjeg odmora od poslodavca

  Iznos naknade za neiskorišteni godišnji odmor  uključuju se podaci o osnovnoj plaći i dodaci na plaću(prekovremeni rad, noćni rad, rad nedjeljom, rad u dane blagdana, dodatak za otežane uvjete rada, dodatak za godine staža, stimulacije, itd.), a ne uključuju se isplate koje ne predstavljaju naknadu za rad (npr. potpore radniku zbog bolovanja dužeg od 90 dana, potpore za smrt člana obitelji iznad neoporezivog iznosa, itd.). Kod izračuna iznosa naknade, najprije se utvrđuje ukupan iznos naknade plaće za godišnji odmor na naprijed opisan način, pa se tako utvrđeni iznos dijeli s ukupnim brojem dana godišnjeg odmora kako bi odredili naknadu za jedan dan godišnjeg odmora. Dakle, naknada za neiskorišteni godišnji odmor jednaka je naknadi plaće za korištenje godišnjeg odmora, a njena visina određuje se razmjerno (proporcionalno) broju dana neiskorištenog godišnjeg odmora. Može se isplatiti zajedno s plaćom ili nakon isplate plaće. Kako utvrditi naknadu kada radnik nije primao plaću već naknadu plaće?  Pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora  Porezni tretman naknade  Izvješćivanje o isplati naknade