Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ISKUSTVA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U PROVEDBI ESF PROJEKATA

Slika: ISKUSTVA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U PROVEDBI ESF PROJEKATA

Organizacije civilnoga društva uspješno su koristile sredstva Europske unije koje je programirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, a kojima se isticao njihov značaj za demokratski razvoj, odnosno društveno ekonomski razvoj te je ugovoreno gotovo 100% sredstava koja su im bila na raspolaganju u proteklom razdoblju. Ujedno su u pozivima na dodjelu bespovratnih sredstava usmjerenima prevenciji socijalne isključenosti, povećanju zapošljivosti (posebno marginaliziranih skupina) i razvoja obrazovanja predstavljale značajan dio prijavitelja i partnera u provedbi projekata, odnosno korisnika bespovratnih sredstava.

Ovom informativnom publikacijom predstavljeni su uspješno provedeni projekti, s osvrtom organizacija koje su ih provodile na najveće izazove u provedbi projekata te na njihovo viđenje doprinosa projekata pozitivnim promjenama i učincima projekata na zajednicu u kojoj su provedeni, odnosno na društvo u cjelini. Ukupno je financiran 71 projekt. Na zamolbu Ureda za udruge Vlade RH, odgovorio je pozitivno 61 korisnik projekta. Prikazi projekta dodatno su obogaćeni inspirativnim citatima i/ili dojmovima korisnika projekta, te brojnim fotografijama koje su vizualno dočarale raznolikost projekata kojima je zajednički doprinos razvoj inovativnih socijalnih usluga, razvoj civilnoga društva i uključenost građana u razvoj lokalne zajednice.

Namjera je brošurom informirati, ali i potaknuti druge organizacije civilnoga društva da se, koristeći primjere dobre prakse, odluče i same prijaviti na buduće natječaje koji će biti raspisani u okviru Europskog socijalnog fonda. 

Brošuru možete preuzeti na linku http://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/brosura_web.pdf