Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PROJEKTI/PROGRAMI

Osiguravanje osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

Kroz trogodišnji program “Osiguravanje osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta“ pružamo uslugu osobne asistencije za 6 osoba s područja Grada Zagreba. Opći cilj programa: Unaprijeđenje života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, kojima je bila nužno potrebna praktična pomoć u samozbrinjavanju, kako bi postali kreatori i kontrolori svoga življenja. Financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

ŠIRENJE USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM - FAZA III.

Kroz projekt „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ – FAZA III - ESF-a zaposleno je 15 osobnih asistenata, a 15 osoba koristi uslugu osobne asistencije. Kroz podršku dobivenu primanjem usluge osobne asistencije, korisnici su aktivniji u zajednici, u svojim udrugama i u drugim interesnim aktivnostima. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda.

RAZVOJEM MREŽE SOCIJALNIH USLUGA ZAJEDNO STVARAMO PROSTOR ZA KVALITETNIJE ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM

Kroz trogodišnji program “Razvojem mreže socijalnih usluga zajedno stvaramo prostor za kvalitetnije življenje osoba s invaliditetom” pružamo uslugu informiranja, educiranja, besplatnog pravnog savjetovanja, istraživanja, uključivanja mladih i promicanje volonterstva, unapređenje i sudjelovanje temeljnih udruga u procesu praćenja i nadzora politika na lokalnoj razini, senzibiliziranje javnosti. Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

PLATFORMA 50+

Projektom se potiče puna primjena svih 50 članaka Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom radi osiguranja njihovih ljudskih prava i sloboda. Ciljanu skupinu čini 11 Saveza udruga osoba s različitim vrstama invaliditeta. Projekt će se provoditi na području 4 županije i trajat će 36 mjeseci. Projektni moduli su: jačanje partnerstva organizacija osoba s invaliditetom i uključivanje novih članica; ispitivanje javnog mnijenja i potreba društva; provedba tri znanstvena istraživanja; izrada smjernica za razvoj javnih politika; analiza društvenog utjecaja te provedba strukturiranog dijaloga.

INFORMIRANI I SIGURNI U TREĆOJ ŽIVOTNOJ DOBI

Kroz dvogodišnji program “Informirani i sigurni u trećoj životnoj dobi” pružamo uslugu informiranja, educiranja, besplatnog pravnog savjetovanja, uključivanja volontera, organiziranje tematskih radionica za članove te osnaživanje i jačanje kapaciteta Udruge invalida rada Pakrac - Lipik. Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

IZGRADNJA SOCIJALNOG KAPITALA U LOKALNOJ ZAJEDNICI KROZ MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST I AKTIVNO STARENJE

Projektom „Izgradnja socijalnog kapitala u lokalnoj zajednici kroz međugeneracijsku solidarnost i aktivno starenje“ planiran je razvoj i provedba programa koji će biti dostupni u lokalnoj zajednici i poticati na aktivno starenje kroz aktivnosti cjeloživotnog učenja. Cilj projekta je unaprijediti kapacitete partnerskih udruga umirovljenika i kulturno umjetničkih partnerskih udruga za osmišljavanje, unaprjeđenje i provedbu programa aktivnog starenja i međugeneracijskih programa kako bi se povećala kvaliteta života i socijalna uključenost umirovljenika.