Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

POZIV NA OKRUGLI STOL "LJUDSKOPRAVAŠKI PRISTUP INVALIDITETU"

Slika: POZIV NA OKRUGLI STOL LJUDSKOPRAVAŠKI PRISTUP INVALIDITETU

8. Centar znanja povodom Međunarodnog dana ljudskih prava organizira Okrugli stol “Ljudskopravaški pristup invaliditetu”, koji će se održati 10. prosinca, u Tribini Grada Zagreba, Kaptol 7, s početkom u 11,00 sati

8. Centar znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom povodom Međunarodnog dana ljudskih prava organizira okrugli stol "Ljudskopravaški pristup invaliditetu", koji će se održati 10. prosinca 2021. godine u Tribini Grada Zagreba, Kaptol 7, s početkom u 11,00 sati.

KLJUČNE ZNAČAJKE PRISTUPA INVALIDITETU ZASNOVANOM NA LJUDSKIM PRAVIMA

Ljudskopravaški pristup podrazumijeva pomak s “medicinskog modela”, koji invaliditet definira prvenstveno kao rezultat individualnih oštećenja, na “socijalni model” koji se fokusira na okolišne i društvene prepreke. Socijalni model identificira i rješava kontekstualne čimbenike, tj. fizičke, stavovne i institucionalne prepreke za uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice. Daje odgovornost vladama i društvu u cilju osiguranja inkluzivnog političkog, pravnog, socijalnog i fizičkog okruženja.

Ljudskopravaški pristup podrazumijeva integriranje standarda i načela ljudskih prava u sve faze donošenja politika invaliditeta, njihovim dizajniranjem, provedbom, praćenjem i ocjenom. To znači poštivanje i promicanje temeljnih načela ljudskih prava koja uključuju nediskriminaciju, jednake mogućnosti, sudjelovanje, osnaživanje, odgovornost i transparentnost. Iz njih proizlazi osam općih načela Konvencije: poštivanje urođenog dostojanstva i osobne autonomije uključujući slobodu osobnog izbora; nediskriminaciju; puno i učinkovito sudjelovanje i uključivanje u društvo; poštivanje razlika i prihvaćanje invaliditeta kao dijela ljudske raznolikosti i čovječnosti; jednakost mogućnosti; pristupačnost; jednakost između muškaraca i žena; poštivanje sposobnosti razvoja djece s teškoćama u razvoju i poštivanje prava djece s teškoćama u razvoju na očuvanje vlastitog identiteta. U cjelini opća načela čine temelje inkluzivnog društva.

8. CENTAR ZNANJA – NAJVEĆA LJUDSKOPRAVAŠKA MREŽA U REPUBLICI HRVATSKOJ

8. Centar znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom zagovara prava pola milijuna osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Tijekom dugogodišnjeg rada svakog od 13 saveza 8. Centar znanja prepoznat je kao središte ekspertize i kao platforma za zaštitu i promicanje ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom. Rad temelji na kvalitetnom provođenju i praćenju primjene Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom s vizijom izgradnje inkluzivnog društva. Konvencija je nametnula novi pristup invaliditetu po kojemu su države stranke dužne poštivati i štititi prava osoba s invaliditetom te usvojiti odgovarajuće zakonodavne, administrativne ili druge mjere za provedbu prava priznatih Konvencijom. Konvencija mijenja paradigmu invaliditeta čineći pomak od karitativnog i medicinskog modela invaliditeta prema snažnom promoviranju socijalnog modela i modela ljudskih prava. Osobe s invaliditetom iz pasivnih primatelja promovira u aktivne nositelje prava. To se naglašava i u definiciji osoba s invaliditetom gdje se ističe međudjelovanje s različitim preprekama koje mogu sprječavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima. Konvencija potvrđuje da osobe s invaliditetom imaju pravo na sva građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava čiji se pregled daje u nastavku.

13 nacionalnih saveza osoba s invaliditetom uključenih u 8. centar znanja, u okviru Razvojne suradnje u području unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom:

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

Hrvatski savez slijepih

Hrvatski savez gluhih i nagluhih

Savez društava multiple skleroze Hrvatske

Savez društava distrofičara Hrvatske

Hrvatski savez gluhoslijepih osoba „Dodir“

Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara

Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize

Hrvatski savez udruga invalida rada

Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama

Savez udruga za autizam Hrvatske

Savez civilnih invalida rata Hrvatske