Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA RASPISALA JE PET NATJEČAJA ZA DODJELU INSTITUCIONALNIH PODRŠKI STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je pet natječaja za dodjelu institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je 16. kolovoza 2023. godine pet natječaja za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u Republici Hrvatskoj, udrugama koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade, udrugama iz Domovinskoga rata u Republici Hrvatskoj, udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini i udrugama umirovljenika.

Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a ostvaruju se na rok od 3 godine prema sljedećim uvjetima:

I. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA U PODRUČJU DEMOKRATIZACIJE I DRUŠTVENOG RAZVOJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama koje doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u 3 kategorije:

1. do € 39.000,00 - do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

2. do € 26.000,00 - do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

3. do € 13.000,00 - do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

II. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA KOJE U PRETHODNIM RAZDOBLJIMA NISU KORISTILE INSTITUCIONALNU PODRŠKU NACIONALNE ZAKLADE

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama koje doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u RH, a koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade u 3 kategorije:

1. do € 39.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

2. do € 26.000,00 - do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

3. do € 13.000,00 - do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

III. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM KOJE DJELUJU NA LOKALNOJ RAZINI

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini i doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u RH u 3 kategorije: 1. do € 39.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

2. do € 26.000,00 - do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

3. do € 13.000,00 - do pet (5) podrške za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja. uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

IV. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA IZ DOMOVINSKOGA RATA

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama iz Domovinskog rata koje doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u 3 kategorije:

1. do € 20.000,00 - do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

2. do € 15.000,00 - do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

3. do € 10.000,00 - do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

V. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA UMIROVLJENIKA

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama umirovljenika koje doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u 3 kategorije:

1. do € 20.000,00 - do četiri (4) podrške za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

2. do € 15.000,00 - do četiri (4) podrške za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

3. do € 10.000,00 - do dvije (2) podrške za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja natječaja uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

Način dostave prijava: u elektroničkom obliku (internetska prijava) putem sustava www.financijskepodrske.hr s tim da se poštom i u papirnatom obliku dostavlja samo potvrda o verifikaciji postavljene dokumentacije u sustav (koja sadrži jedinstveni broj prijave), ovjerena i potpisana od strane osobe ovlaštenje za zastupanje udruge.

Rok za prijavu: do 12:00 sati (podne) 14. rujna 2023. godine za internetske prijave postavljanjem dokumentacije u sustav www.financijskepodrske.hr, dok je potvrdu o verifikaciji postavljene dokumentacije potrebno dostaviti isključivo e-poštom do 14. rujna 2023. godine do 15:00 sati na e-adresu kodoviprijava@zaklada.civilnodrustvo.hr .

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je OVDJE.


Izvor. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva