Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PRODUŽUJE SE ROK ZA PREDAJU IZVJEŠĆA O ORGANIZIRANOM VOLONTERSTVU U 2015. GODINI

Ministarstvo socijalne politike i mladih produžilo je rok za dostavu izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja u 2015. godini

Narodne novine, br.104/15) dužne Ministarstvu socijalne politike i mladih dostaviti godišnje izvješće o volontiranju koje je organizirano u protekloj godini, da se rok za dostavu izvješća produžuje do 31. ožujka 2016. godine.
Slijedom navedenog, pozivaju se svi organizatori volontiranja koji su tijekom 2015. godine angažirali volontere, a  još nisu ispunili ovu zakonsku obvezu, da podnesu izvješće o organiziranom volontiranju u 2015. godini putem nove web aplikacije koju je moguće pronaći na sljedećem linku:  http://volonteri.mspm.hr/