Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Menadžment volontera

Slika: Menadžment volontera

U Zagrebu je 20. i 21. studenoga 2018. godine održana radionica „Menadžment volontera u sklopu projekata financiranih kroz Europski socijalni fond“ u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

Tijekom dva dana trajanja radionice, Mirela Despotović i Marija Brebrić iz Centra za civilne inicijative predstavile su značaj volontiranja, njegove zakonske okvire te detaljno prošle korake volonterskog ciklusa, od samog planiranja do evaluacije i vrednovanja volonterskog programa.

Na Radionici je sudjelovala Valentina Hojsak poslovna tajnica HSUIR-a.