Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

NACIONALNA ZAKLADA ORGANIZIRALA IZOBRAZBU 8. CENTRA ZNANJA

Slika: NACIONALNA ZAKLADA ORGANIZIRALA IZOBRAZBU 8. CENTRA ZNANJA

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva organizirala izobrazbu - webinar za 8. Centar znanja

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva kontinuirano podržava razvoj organiziranoga civilnoga društva u Republici Hrvatskoj ulaganjem u unapređenje znanja, vještina i kompetencija udruga kroz formalne i neformalne oblike obrazovanja i usavršavanja zaposlenika i članova upravljačkih tijela.

Za predstavnike 8. Centra znanja, Nacionalna zaklada je organizirala 13. i 14. listopada 2022. godine izobrazbu – webinar.

Prvog dana izobrazba je bila namijenjena osobama odgovornim za zastupanje udruga na temu "Normativni okvir financijskog poslovanja neprofitnih organizacija, planiranje, samoprocjena, porezne obveze i porezna obilježja primitaka koje isplaćuju". Ispred Hrvatskog saveza udruga invalida rada na izobrazbi je sudjelovao izvršni direktor, Leke Sokolaj. 

Drugi dan izobrazba je bila namijenjena zaposlenicima u udrugama na financijskim poslovima na temu "Računovodstvo neprofitnih organizacija, vrste i sadržaj financijskih izvještaja, planiranje, obračun plaća, obračun drugog dohotka i obrazac JOPPD". Ispred Hrvatskog saveza udruga invalida rada na izobrazbi je sudjelovala poslovna tajnica, Valentina Hojsak. 

Navedene on-line radionice Nacionalna zaklada je organizirala u suradnji s RiF - Računovodstvo i financije te njihovim stručnjacima mr.sc. Andrejom Milić i dr. sc. Marijom Zuber.