Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

EDUKACIJA "VJEŠTINE KOMUNIKACIJE S MEDIJIMA I KRIZNO KOMUNICIRANJE U PROJEKTIMA FINANCIRANIM EU "

Slika: EDUKACIJA VJEŠTINE KOMUNIKACIJE S MEDIJIMA I KRIZNO KOMUNICIRANJE U PROJEKTIMA FINANCIRANIM EU

8. Centar znanja organizirao je edukaciju „Vještine komuniciranja s medijima i krizno komuniciranje u projektima financiranim EU”

8. Centar znanja organizirao je 20. prosinca 2021. godine edukaciju „Vještine komuniciranja s medijima i krizno komuniciranje u projektima financiranim EU sredstvima” u Tribini Grada Zagreba sukladno epidemiološkim mjerama. Komunikacija je posebno važna u kriznim situacijama stoga je program obuhvatio i neka od osnovnih načela efektivne komunikacije rizika i upravljanja temama s naglaskom na proces i ključne sudionike u upravljanju krizom. PJR d.o.o. je konzultantska tvrtka s višegodišnjim iskustvom u EU fondovima, edukacijama i javnoj nabavi. Edukacija je bila podijeljena u tri dijela: a) Komunikacija u EU projektima, b) Vještine komuniciranja c) Krizno komuniciranje.

U prvom djelu polaznici su upoznati s koristima i obilježjima komunikacije na EU projektima, važnosti definiranja plana komuniciranja te načinima provedbe komunikacijskih aktivnosti. Drugi dio obuhvaćao je definiciju komunikacije i vrste komunikacije, principe održavanja javnog nastupa, opise medija i vrste medija, specifičnost nastupa u različitim medijima te dodatne faktore uspjeha. Treći dio obuhvatio je temu kriznog komuniciranja kroz izvore prijetnji u komunikaciji, upravljanje rizicima i temama, upravljanje krizom, osnivanje kriznog tima, procese upravljanja kriznom situacijom te ciljane javnosti i komunikacija s medijima.