Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Otvoreno je savjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o mirovinskom osiguranju

Opis savjetovanja: U Republici Hrvatskoj od 20. veljače 2014. godine na snazi je Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima kojim je uređeno osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova u sklopu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, osnivanje i poslovanje mirovinskih društava za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, nadzor nad radom i poslovanjem dobrovoljnih mirovinskih fondova, društava za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima i depozitara dobrovoljnih mirovinskih fondova. Ovim Zakonom stvorene su pretpostavke za daljnji razvoj i unapređenje sustava individualne kapitalizirane štednje s ciljem bolje buduće socijalne sigurnosti osiguranika, uz osiguranje trajne i učinkovite socijalne zaštite koja bi trebala jamčiti pristojan životni standard u starijoj dobi. Izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 29/18) od 5. travnja 2018. godine izvršeno je usklađivanje s Preporukom 23 – zakonodavni okvir za kreditne i financijske institucije, iz Izvješća o 4. krugu evaluacije Republike Hrvatske od strane Odbora Vijeća Europe MONEYVAL u odnosu na provedbu mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Ujedno je izvršeno usklađivanje s Direktivom (EU) 2014/50 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o minimalnim zahtjevima za poboljšanje mobilnosti radnika među državama. Uočena je potreba za usklađivanjem s Direktivom (EU) 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. godine o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje kojom se dodatno olakšava mobilnost radnika među državama članicama. Cilj navedene Direktive je stvaranje zakonodavnog okvira Europske unije koji obuhvaća institucije za strukovno mirovinsko osiguranje. Ovom se Direktivom žele osigurati dobro upravljanje, pružanje informacija članovima programa te transparentnost i sigurnost strukovnog mirovinskog osiguranja. Direktiva se odnosi na zatvorene dobrovoljne mirovinske fondove u Republici Hrvatskoj. U dobrovoljnim mirovinskim fondovima, na dan 31. srpnja 2018. godine bilo je ukupno 322.372 članova, od tog broja u zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondovima bilo je 30.423 člana. Savjetovanje se provodi u skraćenom roku od 21 dan s obzirom da je do 13. siječnja 2019. godine potrebno u nacionalno zakonodavstvo prenijeti Direktivu 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje. Navedena Direktiva prenosi se u zakone koji su sastavni dio paketa mirovinske reforme te ih je kao takve potrebno objaviti u cjelini. Iz navedenih razloga potrebno je skratiti rok objave na 21 dan, od 24. rujna do 14. listopada 2018. godine, a kako bi se zakoni (kao cjelina) mogli donijeti u redovnoj zakonodavnoj proceduri.

 

Savjetovanje je otvoreno do: 14.10.2018.