Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PRAVA ZA SLUČAJ OZLJEDE NA RADU

Slika: PRAVA ZA SLUČAJ OZLJEDE NA RADU

Prava za slučaj ozljede na radu ostvaruju se nakon prethodno provedenog postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede za ozljedu na radu, koji provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u nastavku: HZZO)

Pokretanje postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu   Podnošenje prijave o ozljedi na radu  tiskanicama »Prijava o ozljedi na radu« tiskanoj uz Pravilnik koja je njegov je sastavni dio.Uz prijavu obvezno se prilaže medicinska i druga dokumentacija kojom se može dokazati da je nastanak ozljede i mjesto nastanka ozljede uzročno-posljedično vezan uz obvezu i proces rada. Obveznici podnošenja prijave koji raspolažu odgovarajućom elektroničkom opremom i posjeduju elektronički potpis, koji su u HZZO-u registrirani putem pristupnog lista kao korisnici e-usluge, mogu prijavu podnijeti i elektroničkim putem kao e-prijava o ozljedi na radu. www.hzzo.hr pod »e-Zdravstveno«. Rok podnošenja prijave o ozljedi na radu  Vođenje postupka i donošenje rješenja o ozljedi na radu