Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

NOVOSTI U EVIDENTIRANJU RADNOG VREMENA I SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆA ZAPOSLENIKA

Slika: NOVOSTI U EVIDENTIRANJU RADNOG VREMENA I SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆA ZAPOSLENIKA

Narodne novine br. 32/15 od 20. travnja 2015. godine objavile su set pravilnika donesenih na temelju Zakona o radu. Pravilnici su doneseni u sklopu usklađivanja hrvatskog radnog zakonodavstva s europskim.

1. srpnja 2015. godine, do kad poslodavci moraju uskladiti svoje obračunske isprave s odredbama novoga Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine. Obrazac obračuna isplaćene plaće (obrazac IP1), obrazac obračuna neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće (obrazac NP1), obrazac isplaćene otpremnine (obrazac IO1) i obrazac neisplaćene otpremnine (obrazac IO2), otisnuti su u prilogu navedenog pravilnika i čine njegov sastavni dio.