Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

STUPIO NA SNAGU ZAKON O POVLASTICAMA U PROMETU

Slika: STUPIO NA SNAGU ZAKON O POVLASTICAMA U PROMETU

AKD d.o.o. je prema Zakonu o povlasticama u prometu Nositelj javne ovlasti za izdavanje Europske parkirališne karte te Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom

U Narodnim novinama objavljen je Zakon o povlasticama u prometu (NN133/2023), koji stupa na snagu 15. studenog 2023. godine. Sukladno Zakonu, nositelj javne ovlasti za izdavanje Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom te Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom je AKD d.o.o.


Za izdavanje navedenih dokumenata potrebna je provedbena zakonodavna regulativa, a dva pravilnika su trenutno na javnom savjetovanju. Pravilnici preciziraju izgled isprava i postupke njihova izdavanja. Dodatno, kako nalaže Zakon, bit će potreban i treći pravilnik koji će uspostaviti pravila za korištenje javnih isprava. Bez donošenja svih potrebnih podzakonskih akata, nemoguće je uspostaviti sustav i izdati isprave, budući da se radi o novim dokumentima i novom postupku izdavanja.


Prema ovom Zakonu o povlasticama u prometu, prvo izdavanje isprava biti neposredno po službenoj dužnosti, tj. bez podnošenja zahtjeva od strane korisnika. Ovaj postupak će se provesti nakon uspostave informatičkog sustava za dodjelu prava, a zakonski rok za to je šest mjeseci od dana stupanja Zakona na snagu.


Kako bi svi koji imaju preduvjete za ostvarivanje svih ili pojedinih povlastica, te prava na isprave iste i ostvarili važno je sljedeće:

» Europsku parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom te Europsku i Nacionalnu iskaznicu za osobe s invaliditetom dobit će svi koji na njih ostvaruju pravo u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu Zakona

» Automatizirani sustav će povezivati dobivene podatke o invaliditetu iz Registra osoba s invaliditetom i sukladno dobivenim podacima iz ROl-a i kriterijima iz Zakona pravo će biti ili neće biti dodijeljeno

» Zbog prethodne točke važno je da osobe provjere u Registru osoba s invaliditetom jesu li upisani svi podaci koji su nastali tijekom vještačenja. Naime, nije dovoljan samo status da je osoba upisana u ROI, već se sukladno Zakonu, provjeravaju upisana oštećenja organizma i njihov postotak

» Osobe s invaliditetom dokumentaciju za upis podataka u ROl mogu dostaviti na adresu invaliditet@hzjz.hr

» Za sve koji ostvare pravo na navedene javne isprave, iste će biti dostavljene na njihovu adresu prebivališta u Republici Hrvatskoj

Prema navedenim stavkama Republika Hrvatska će biti prva država članica EU koja će nove europske dokumente izdati svim građanima RH koji ispunjavaju propisane kriterije i to prije stupanja na snagu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europske iskaznice za osobe s invaliditetom i europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom. 

 

Sve nove informacije će se javno objavljivati na mrežnoj stranici AKD