Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI DOSTUPAN JE NA E-SAVJETOVANJU

Slika: PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI DOSTUPAN JE NA E-SAVJETOVANJU

Od 01. prosinca je na e-Savjetovanju dostupan Prijedloga zakona o osobnoj asistenciji i Obrazac iskaza o procjeni učinka propisa Nacrta prijedloga zakona o osobnoj asistenciji

Od 01. prosinca je na e-Savjetovanju dostupan Prijedlog zakona o osobnoj asistenciji i Obrazac iskaza o procjeni učinka propisa Nacrta prijedloga zakona o osobnoj asistenciji. Nacrt Zakona dostupan je OVDJE, a Obrazac iskaza o procjeni učinaka propisa Nacrt prijedloga Zakon o osobnoj asistenciji možete preuzeti OVDJE.

U Republici Hrvatskoj, prema Izvješću o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 2021. godinu, u Registru osoba s invaliditetom na dan 09. rujna 2021. godine bile su registrirane 586.153 osobe s invaliditetom od toga 335.050 muškaraca i 251.103 žena. Prema Izvješću o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz rujna 2022. godine na dan 01. rujna 2022. godine registrirano je 624.019 osoba s invaliditetom.

Osiguravanje usluge osobne asistencije za osobe s najtežim tjelesnim oštećenjem u Republici Hrvatskoj je započelo 2000. godine kroz projekt pokrenut od strane organizacija civilnog društva pod nazivom „Neovisno življenje, a usluga se osiguravala uz financijsku potporu ministarstva nadležnog za socijalnu skrb. Nastavak ove usluge razvijao se kroz Pilot projekt osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta putem nacionalnih programa, kojeg je 2006. godine započelo ministarstvo nadležno za obitelj. Od 2015. godine usluga se osigurava i osobama s intelektualnim oštećenjem, osobama s poremećajem iz autističnog spektra i osobama s mentalnim oštećenjem. S ciljem jačanja socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, 2015. godine usluga se počela osiguravati i putem poziva financiranih iz Europskog socijalnog fonda.

Tijekom 2020. godine provedeno je istraživanje „Evaluacija pružanja usluge osobne asistencije u Republici Hrvatskoj“ sa svrhom procjene relevantnosti, djelotvornosti, učinkovitosti i učinka pružanja usluge. Navedena evaluacija je istaknula da su kontinuitet i mogućnosti unapređenja usluge osobne asistencije ograničeni modelom financiranja putem projekata koji su vođeni od strane udruga te ograničeni projektnim financiranjem. Evaluacija je također potvrdila da je normativni okvir nedostatan, pri čemu je istaknuta potreba standardiziranja usluge i donošenja Zakona o osobnoj asistenciji.

Hrvatski savez udruga invalida rada će zajedno sa svojim udrugama članicama sudjelovati u raspravama, komentarima i prijedlozima navedenog Zakona.

Nacrt zakona o osobnoj asistenciji bit će dostupa zainteresiranoj javnosti na e-savjetovanju do 30. prosinca 2022. godine.