Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

OBJAVLJENI REZULTATI GLASOVANJA ZA ČLANOVE SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA IZ REDA UDRUGA

Slika: OBJAVLJENI REZULTATI GLASOVANJA ZA ČLANOVE SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA IZ REDA UDRUGA

Izabrani kandidati za članove/zamjenike članova iz reda udruga koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje u osmom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva

Povjerenstvo za izbor članova Savjeta iz reda udruga sastalo se 12. srpnja 2023. te je utvrdilo da je pristiglo ukupno 230 glasačkih listića od čega 214 važećih i 16 nevažećih.

Prema broju dobivenih glasova u 14 područja djelovanja organizacija civilnoga društva, Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za članove i zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva bit će predloženi kandidati koji su u pojedinom području dobili najveći broj glasova i to:


1. Demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja

za članicu: Lejla Šehić-Relić
za zamjenicu članice: Vanja Mladineo

2. Djelovanje mladih

za člana: Josip Miličević
za zamjenicu člana: Maša Cek

3. Djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata

za člana: Jozo Totić
za zamjenika člana: Nenad Bunoza

4. Kultura

za člana: Domagoj Šavor
za zamjenicu člana: Matija Mrakovčić

5. Skrb o djeci

za članicu: Mirjana Jakovčev
za zamjenicu članice: Kristinka Štefan

6. Skrb o osobama s invaliditetom

za člana: Nikola Tadić
za zamjenicu člana: Kristina Peruničić

7. Socijalna skrb

za članicu: Višnja Fortuna
za zamjenicu članice: Marijana Ljubić

8. Sport

za člana: Dubravko Šimenc
za zamjenicu člana: Marija Anzulović

9. Tehnička kultura:

za članicu: Jasna Malus Gorišek
za zamjenika članice: Matija Žugec

10. Zaštita i promicanje ljudskih prava:

za člana: Daniel Martinović
za zamjenicu člana: Morana Starčević

11. Zaštita okoliša i održivi razvoj

za članicu: Željka Rajković
za zamjenicu članice: Gabrijela Medunić-Orlić

12. Zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete življenja

za člana: Danko Relić
za zamjenika člana: Igor Salopek

13. Zaštita potrošača

za članicu: Gordana Lukić
za zamjenicu članice: Sanja Keretić

14. Turizam

za člana: Tomislav Fain
za zamjenicu člana: Mihaela Turniški


Zbog nepoštivanja pravila o glasovanju Povjerenstvo je ukupno 16 glasačkih listića ocijenilo nevažećima zbog sljedećih razloga:
  • 8 glasačkih listića potpisano je od strane osoba koje nisu ovlaštene za zastupanje, to jest udruge koje su dostavile glasački listić nemaju osobe ovlaštene za zastupanje koje su u mandatu
  • na 2 glasačka listića nije zaokružen niti jedan kandidat/zamjenik,
  • kod 5 udruga koje su dostavile glasački listić iz statuta nije razvidno da djeluju u području u kojem su glasovale,
  • 1 glasački listić nije dostavljen na propisnom obrascu

Lista sa svim kandidatima te brojem dobivenih glasova i brojem nevažećih glasačkih listića po područjima

Postupku glasovanja prethodio je postupak isticanja kandidata. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je 22. ožujka 2023. Javni poziv za isticanje kandidata za predstavnike udruga i drugih organizacija civilnoga društva i njihove zamjenike u sedmom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva, koji je bio otvoren do 17. travnja 2023. Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga sastalo se 8. svibnja 2023. te utvrdilo da su pristigle valjane kandidature za 13 područja. Javni poziv je ponovljen zbog područja Turizma koji nije imao dostavljenu niti jednu kandidaturu, a trajao je od 8. do 23. svibnja 2023.
Ured za udruge je 8. svibnja 2023. objavio privremenu listu važećih kandidatura te listu nevažećih kandidatura nakon čega je počeo teći rok od 8 dana za prigovore na privremenu listu važećih kandidatura. Zaprimljen je jedan prigovor koji je i uvažen.

Ovim putem zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u postupku kandidiranja i/ili postupku glasovanja za članove Savjeta i time pridonijeli demokratičnosti i transparentnosti rada Savjeta za razvoj civilnoga društva u njegovom osmom sazivu.

Izvor: Ured za udruge