Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

OBJAVLJEN ZAKON O OSOBNOJ ASISTENCIJI

Slika: OBJAVLJEN ZAKON O OSOBNOJ ASISTENCIJI

Zakon o osobnoj asistenciji objavljen je 30. lipnja 2023. godine

U Narodnim novinama (NN 71/23) 30. lipnja 2023. godine objavljen je Zakon o osobnoj asistenciji.

Zakonom se uređuje usluga osobne asistencije, sadržaj i način pružanja usluge, korisnici usluge, postupak za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije, uvjeti za priznavanje prava na uslugu, uvjeti za osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja, uvjeti za pružatelje usluga, ugovaranje usluge, imenovanje, sastav i zadaća Komisije za procjenu potreba korisnika za uslugom osobne asistencije, evidencije, nadzor, financiranje usluge te druga pitanja značajna za pružanje usluge osobne asistencije.