Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

EDUKACIJA UPRAVLJAČKOG TIJELA SAVEZA

Slika: EDUKACIJA UPRAVLJAČKOG TIJELA SAVEZA

Hrvatski savez udruga invalida rada organizira edukaciju upravljačkog tijela Saveza

Edukacija upravljačkog tijela Saveza 

„Lider je pokretač promjena i  osoba koja osnažuje i motivira druge“

&

"Kako poboljšati komunikaciju i utjecaj koji njome ostvarujemo"29. studenoga 2023. godine

Hrgovići 47, Zagreb