Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

NACIONALNA ZAKLADA RASPISALA NATJEČAJ ZA UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM

Slika: NACIONALNA ZAKLADA RASPISALA NATJEČAJ ZA UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM

Nacionalna zaklada je raspisala natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama osoba s invaliditetom u tri kategorije

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva raspisala je 19. ožujka 2024. godine natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama osoba s invaliditetom tri kategorije. Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a ostvaruju se na rok od tri godine prema sljedećim uvjetima:

INSTITUCIONALNA PODRŠKA UDRUGAMA OSOBA S INVALIDITETOM

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama osoba s invaliditetom koje doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u tri kategorije:

1. do € 39.000,00 – do četrdeset (40) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

2. do € 26.000,00 - do trideset (30) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

3. do € 13.000,00 - do trideset (30) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

Način dostave prijava: u elektroničkom obliku (internetska prijava) putem sustava www.financijskepodrske.hr dok je potvrdu o verifikaciji postavljene dokumentacije u sustav (koja sadrži jedinstveni broj prijave), ovjerenu i potpisanu od strane osobe ovlaštenje za zastupanje udruge, potrebno dostaviti na odgovarajuću adresu e-pošte.

Način prijave detaljno je opisan u Uputama za prijavitelje te je iste potrebno dobro proučiti.

Rok za prijavu: do 12:00 sati (podne) 15. travnja 2024. godine za internetske prijave postavljanjem dokumentacije u sustav www.financijskepodrske.hr, dok je potvrdu o verifikaciji postavljene dokumentacije potrebno dostaviti isključivo e-poštom do 15. travnja 2024. godine do 15:00 sati na e-adresu kodoviprijava@zaklada.civilnodrustvo.hr

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je OVDJE