Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

NACIONALNA BAZA SVIH LIJEKOVA U HRVATSKOJ - eLIJEKOVI

Slika: NACIONALNA BAZA SVIH LIJEKOVA U HRVATSKOJ - eLIJEKOVI

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je u suradnji s partnerima Ministarstvom zdravstva i Agencijom za lijekove i medicinske proizvode završio projekt „eLijekovi - Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima“

Ovim projektom stvorena je nacionalna baza svih lijekova dostupnih u Republici Hrvatskoj, neovisno o tome nalaze li se na listi HZZO-a ili ne.

Bazi se može pristupiti OVDJE, ali i putem sustava e-Građani.

Naime, ovim projektom nadograđena je postojeća usluga u sustavu e-Građani, „Realizirani recepti“ te je omogućena provjera svih podataka o lijekovima koje pacijent uzima ili ih je uzimao u posljednjih šest mjeseci. Jednostavnim klikom na poveznicu pacijenti će moći dohvatiti sve podatke o tim lijekovima iz baze eLijekovi, kao i prijaviti sumnju na nuspojavu.

Osim baze eLijekovi i nadogradnje usluge „Realizirani recepti“, ovim projektom uspostavljen je i sustav za provjeru interakcija prilikom propisivanja i izdavanja lijekova. Liječnici će prilikom propisivanja, kao i ljekarnici prilikom izdavanja lijekova moći automatski provjeriti ulaze li lijekovi koje pacijent uzima u međusobne interakcije. Sustav je uveden kako bi se smanjilo istovremeno uzimanje lijekova koji ulaze u klinički značajne interakcije te posljedično smanjili neželjeni učinci jednog lijeka na drugi, a sve kako bi se postigli bolji ishodi liječenja.

Dodatno, kroz projekt je zdravstvenim radnicima omogućeno jednostavno i izravno prijavljivanje sumnji na nuspojave putem svojih aplikacija, uz korištenje već dostupnih podataka iz sustava.

Projekt je sufinanciran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, a cilj projekta je uspostava nacionalne baze lijekova kako bi se omogućila jednostavna i sigurna razmjena podataka o lijekovima, što je podloga za razvoj novih digitalnih usluga u području upravljanja lijekovima.

Cilj projekta je i povećanje sigurnosti primjene lijekova, jačanje uloge pacijenta u procesu liječenja i razvoj zdravstvene pismenosti, čime se postižu bolji ishodi liječenja i racionalizacija resursa.


Izvor: HZZO