Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

MOJA PRIČA: ĐORĐE BOŠNJAK

Slika: MOJA PRIČA: ĐORĐE BOŠNJAK

"Udruga osoba s invaliditetom Vuka iz Vukovara najmlađa je udruga u sastavu Hrvatskog saveza udruga invalida rada te se do sada pokazala izuzetno aktivnom", kaže uz ostalo predsjednik 'Vuke'