Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

KAKO SE VREDNUJU PROJEKTI

Pravo je svakog izvora iz kojeg ide financiranje projekta/programa za Udruge da samostalno odredi kriterije na temelju kojih će davati sredstva

Kriteriji za dodjelu sredstava nikada nisu sasvim jasni, te se će se sigurno događati da projekt kojeg smatrate odličnim možda ne uđe ni u uži izbor. To se događa posebno ako se radi o financiranju privatnih zaklada gdje je potpuno odluka na njima.

Svaka Udruga zna da kada su se prijavljivale na natječaj za financiranje projekta da oni nikada nisu postavljeni isključivo brojčano, a to je jedini konkretno mjerljiv rezultat. Čak i kada se postavi nekakav potpuno brojčani kriterij, poput broja sudionika na nekom događaju koji projekt predviđa ili broja posjeta nekom portalu jednostavno ne mogu biti u potpunosti referentni za kvalitetnu ocjenu nekog projekta.

Postoje kriteriji koji su jasni i primjenjivi na sve projekte koji se prijavljuju. Javna sredstva ne mogu se dodijeliti bilo kojoj organizaciji u kojima je član promovirao ili je ona sama promovirala zločinačke organizacije, nemoralne vrijednosti ili netrpeljivost prema nekoj osobi zbog rase, spola, vjere, nacije, obrazovanja i sl. U tim slučajevima projekt ne može biti financiran javnim sredstvima.

I u slučajevima kada javna vlast napravi propust i dopusti djelovanje takvim organizacijama, onda oni koji financiraju projekte moraju eliminirati takve iz bilo kakvog postupka financiranja. Financiranje udruga uvijek mora služiti općem dobru. Možemo postavljati pitanja zašto se financiraju neke udruge a neke ne. Primjerice neki nogometni klub umjesto udruge osoba s invaliditetom. Međutim, jasno je što se ne smije financirati i podvesti pod opće dobro. U tu kategoriju spadaju umanjivanje zločina režima, pokušavanje reformiranja ratnih zločinaca, proglašavanje bilo kojeg političkog protivnika izdajnikom i sl.


Izvor: časopis Udruga.hr