Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ČUVAJTE SVOJE ZDRAVLJE

Slika: ČUVAJTE SVOJE ZDRAVLJE

Tim programa "Živjeti zdravo" pripremio je brošuru “Čuvajte svoje zdravlje“

Očekivani javnozdravstveni doprinosi Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ su: senzibilizacija građana o potrebi očuvanja zdravlja, mijenjanje promjenjivih loših životnih navika, smanjenje pobola od kroničnih nezaraznih bolesti i porast udjela zdravih građana u ukupnoj populaciji Republike Hrvatske.

Hrvatski savez udruga invalida rada uspostavio je suradnju s timom Živjeti zdravo na komponenti Zdravlje i radno mjesto.

Nadamo se da će Vam brošura u  "Čuvajte svoje zdravlje" biti korisna u integriranju zdravih navika i očuvanja zdravlja.

Izvor informacija: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, projekt Živjeti zdravo