Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PREDSJEDNIK HSUIR-a, JOSIP PETRAČ DOBIO NAGRADU ZA ŽIVOTNO DJELO

Slika: PREDSJEDNIK HSUIR-a,  JOSIP PETRAČ DOBIO NAGRADU ZA ŽIVOTNO DJELO

U ponedjeljak, 10. prosinca 2018. godine u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku održana je dodjela Državne nagrade za humanitarni rad u 2018. godini

Odlukom Odbora za dodjelu Državne nagrade za humanitarni rad ove je godine Državna nagrada za humanitarni rad u kategoriji Nagrada za životno djelo dodijeljena predsjedniku HSUIR-a, Josipu Petraču, a Godišnje nagrade dodijeljene su Caritasu Zadarske nadbiskupije iz Zadra, Udruzi Sv. Jeronim iz Kaštel Gomilice i g. Željku Đekiću iz Vukovara.

Nagrade je dobitnicima uručila državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, gđa Marija Pletikosa.

Državna nagrada za humanitarni rad dodjeljuje se u dvije kategorije: Nagrada za životno djelo koja se dodjeljuje fizičkoj osobi za trajan doprinos razvoju i unaprjeđenju humanitarnog rada te Godišnja nagrada koja se dodjeljuje pravnoj ili fizičkoj osobi za iznimna postignuća u području humanitarnog rada i najveće je priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada u Republici Hrvatskoj.

Djelovanje g. Petrača u pokretu osoba s invaliditetom obuhvaća širok dijapazon aktivnosti, od kojih svakako treba istaknuti njegovo zalaganje za uključivanje osoba s invaliditetom u svijet sporta, kao mogućnosti za očuvanje mentalnog zdravlja i preostalih fizičkih sposobnosti osoba s invaliditetom. Tako je na inicijativu g. Petrača osnovan Savez za sport i rekreaciju invalida rada (1964.), čiji je bio i dopredsjednik, od 1990. - 1994. godine. Na polju sportskih aktivnosti, iako i sam invalid rada, g. Petrač je neumorno djelovao, te je bio i jedan od osnivača današnjeg Hrvatskog paraolimpijskog odbora, a od 1984. - 2004. godine bio je izbornik i trener reprezentacije Hrvatske u sjedećoj odbojci za osobe s invaliditetom, po čemu je i prepoznatljiv na razini RH, tako i međunarodnim okvirima.

U opusu humanitarnih aktivnosti kojima se bavio g. Petrač, posebno mjesto zauzima iniciranje i zauzimanje za proglašavanje 21. ožujka Nacionalnim danom invalida rada, od strane Hrvatskog Sabora 2007. godine, čiji je smisao skretanje pozornosti na potrebu stvaranja pozitivne klime za sprečavanje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, te senzibiliziranje javnosti za potrebe unapređivanja društvenog položaja invalida rada, te njihove integracije i jednakopravnog sudjelovanja u životu zajednice. Bez obzira na ulogu u kojoj se našao ili funkciju koju je obnašao, kao predsjednik HSUIR-a ili član Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (u razdoblju od 1998. - 2017. godine) ili zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba (u razdoblju od 2009. - 2017.), g. Petrač je neumorno i organizirano djelovao na polju senzibilizacije javnosti vezano uz osobe s invaliditetom, promicanju zapošljavanja invalida rada na otvorenom tržištu rada, senzibilizaciji poslodavaca te promicanju razumne prilagodbe u sustavu rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Za svoj rad i djelovanje, g. Petrač, dobio je niz priznanja, ali je svakako važno spomenuti Nagradu Grada Zagreba, 2018. godine, koja mu je dodijeljena za ustrajno promicanje prava i položaja invalida rada, za zalaganje za rješavanje problema zapošljavanja invalida rada i osoba s invaliditetom te senzibiliziranje javnosti o njihovim sposobnostima, za dugogodišnji doprinos sportu i sportskoj rekreaciji osoba s invaliditetom. To je Nagrada, za koju g. Petrač kaže da „predstavlja priznaje i cijelom pokretu osoba s invaliditetom, a najviše invalidima rada“.

Državna nagrada za humanitarni rad, koja je dodjeljuje gospodinu Josipu Petraču, predstavlja krunu društvenog priznanja njegovom humanitarnom radu.

Ovo je Nagrada čovjeku koji je svojim radom dao izuzetan doprinos u ostvarivanju strateških ciljeva za izjednačavanje mogućnosti invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u društvu, te time utjecao na poboljšanje kvalitete života invalida rada.