Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konferencija o usluzi osobne asistencije

Slika: Konferencija o usluzi osobne asistencije

U organizaciji Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske i Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te u suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 05. veljače 2019. godine u Zagrebu je održana „Konferencija o usluzi osobne asistencije“

Cilj Konferencije bio je prikazati dosadašnja iskustva u provođenju usluge osobne asistencije i utvrditi preduvjete za pravni okvir prilikom izrade nacrta Zakona o usluzi osobne asistencije. Obzirom na neprocjenjivo iskustvo koje su udruge kao pružatelji usluge osobne asistencije stekli od 2006. do danas Konferencija je iznjedrila kvalitetne prijedloge za podlogu izrade zakonodavnog okvira. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dalo je prikaz iskustva i razvoja projekta osobnog asistenta dok su SOIH, HUPT i OSIT prikazali iskustva provođenja usluge osobne asistencije. Dugogodišnji korisnik asistencije iznio je konkretne prijedloge iz osobnog iskustva primjene ove usluge, a pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšakje predstavila iskustva praćenja provedbe usluge osobne asistencije iz pozicije nezavisne institucije.

Gosti iz Republike Slovenije prikazali su Zakon o osobnoj asistenciji koji je stupio na snagu 01. siječnja 2019. godine kao i način na koji se ocjenjuje broj potrebnih sati asistencije, detaljno propisanu proceduru procjene potreba i priznavanja prava, iskazano kroz vremensko trajanje potrebne podrške s utvrđenim minimalnim i maksimalnim satima potrebne podrške. Predstavnica Centra socijalnu skrb prikazalaje prava i usluge iz područja socijalne skrbi.

U poslijepodnevnim satima provedene su tri radionice od kojih su prvu moderirali korisnici usluge osobne asistencije, drugu osobni asistenti, a treću voditelji usluge osobne asistencije. Rasprave kroz radionice su potvrdile brojnepozitivne promjene u životu osoba s invaliditetom, ali i niz teškoća i neujednačenog postupanja u načinu na koji se ova iznimno važna usluga odobrava osobama s invaliditetom, a koji u mnogim slučajevima ne pokrivaju stvarne potrebe za ovim vidom podrške. Bez obzira na kontinuirano povećanje broja korisnika usluge osobne asistencije, na tisuće osoba s invaliditetom unatoč potrebi ne ostvaruje ovu uslugu. Sudionici radionica bili su iznimno aktivni te su svojim osvrtima iznijeli niz prijedloga od kojih će se formirati zaključci i preporuke za radne skupine.

Ispred Hrvatskog saveza udruga invalida rada na Konferenciji je sudjelovala poslovna tajnica Valentina Hojsak.