Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izložba Vlaho Bukovac i Alexander Cabanel - povijesni susret učenika i učitelja

Slika: Izložba Vlaho Bukovac i Alexander Cabanel - povijesni susret učenika i učitelja

U sklopu provedbe projekta „Kultura za sve“ s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom u kulturni život i osiguravanja mogućnosti konzumiranja kulturnog sadržaja Hrvatski savez udruga invalida rada organizirao je grupnu posjetu izložbi Vlaho Bukovac i Alexander Cabanel - povijesni susret učenika i učitelja u Umjetničkom paviljonu dana 07. prosinca 2018. godine

Korisnici su iskazali zadovoljstvo posjetom izložbi i izrazili želju za nastavkom aktivnosti koje će im i dalje omogućiti pristup kulturnim sadržajima.

Financijsku potporu za provedbu projekta osigurao je Grad Zagreb.