Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Povodom obilježavanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama dana 12. prosinca održan je okrugli stol pod nazivom “Progovorile smo o nasilju, ne čuju nas”

Svake godine dani aktivizma započinju sa Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama te završavaju Međunarodnim danom ljudskih prava. U tim danima se posebno želi istaknuti važnost suzbijanja nasilja te potreba za jednakošću i ravnopravnošću žena.

U svom obraćanju Helena Štimac Radin, ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, predstavila je Strategiju za ravnopravnost spolova Vijeća Europe 2018. do 2023. i istaknula tematske prioritete Strategije koji uključuju borbu protiv stereotipa i seksizma, nasilja te ravnopravan pristup ženama pravosuđu kao i postizanje ravnoteže u političkom i javnom životu. Istaknuto je i pitanje žena sa invaliditetom te rastuće pitanje migrantica kao skupina koje su posebice ugrožene.

Sandra Batlak, savjetnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, iznijela je važnost potpisivanja Sporazuma o međuresornoj suradnji u području sprječavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te je kao i Senka Sekulić Rebić, psihologinja Ženske sobe, pozdravila donošenje novog Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja i obrazložila njegove ciljeve.

Novi Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji je još u izradi a čiju važnost je, kao i njegovo donošenje i provedbu istaknula, uz ostale sudionike, i Marica Mirić, potpredsjednica Zajednice saveza osoba sa invaliditetom Hrvatske.

Iz HSUIR-a nazočila je Nataša Franić i Ivana Znaor.