Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SASTANAK STRUČNOG SAVJETA PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Posljednji sastanak IV. saziva Stručnog savjeta pravobraniteljice za osobe s invaliditetom održan je 06. prosinca 2021. godine

Pravobraniteljica Slonjšak uvodno se zahvalila svim članovima i članicama, kao i njihovim zamjenama, na predanom radi i angažmanu tijekom proteklih vrlo izazovnih 2020. i 2021. godine. Naime, javni poziv za ovaj saziv Stručnog savjeta proveden je u prosincu 2019. godine. Nažalost, brojne aktivnosti Stručnog savjeta bile su realizirane kroz online oblike sastanaka, međutim cjelokupni rad i ovog saziva Stručnog savjeta je značajno doprinio i obogatio rad institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom.
Kao dio posebne teme razmatrane su dostupne informacije o mogućnostima budućeg financiranja projekata iz fondova Europske unije o čemu je više članica i članova Stručnog savjeta izrazilo svoju zabrinutost budući da Republika Hrvatska višemjesečno kasni s donošenjem različitih strateških dokumenata. Jedan od njih je i Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom od 2021. do 2027. godine. Naime, zbog takvih kašnjenja vrlo je izvjesno da će doći posljedično i do kašnjenja s objavom i provođenjem javnih poziva za projekte čime će se izravno ugroziti kontinuitet pružanja socijalnih usluga osobama s invaliditetom koje brojne organizacije civilnog društva u svojim sredinama osiguravaju i pružaju svojim korisnicima, a financiraju se upravo projektnim sredstvima iz fondova Europske unije.
Veliki dio članova Stručnog savjeta nije zadovoljan s načinom na koji su predstavnici osoba s invaliditetom uključeni u postupke izrade različitih zakonskih, podzakonskih i strateških dokumenata. Prečesto članovi radnih skupina nemaju utjecaj na konačne prijedloge koji se upućuju u postupke savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i iako su formalno uključeni u rad njihovi prijedlozi se ne uvažavaju. I Konvencija o pravima osoba s invaliditetom u čl. 4. st. 3. Opće obveze propisuje:“…U razvoju i provedbi zakona i politika u smislu provedbe ove Konvencije, i u drugim postupcima donošenja odluka koje se tiču osoba s invaliditetom, države stranke će se temeljito savjetovati s osobama s invaliditetom, i u to ih aktivno uključiti, kao i djecu s teškoćama u razvoju, putem organizacija koje ih predstavljaju…“. Prepoznato je kako se u posljednje vrijeme ova obveze samo formalno izvršava i posebno ne u završnim fazama izrade i donošenja nekog dokumenta.
Veliku raspravu opravdano je izazvao i prijedlog novog Zakona o socijalnoj skrbi koji je zbog sadržanih i predloženih rješenja te uvođenja različitih cenzusa prepoznat kao korak unatrag kada govorimo o pravima i kvaliteti života osoba s invaliditetom. Vrlo je indikativno da se takvoj ocjeni ovog, još uvijek prijedloga Zakona, slažu akademska zajednica, stručna javnosti, predstavnici osoba s invaliditetom i same osobe s invaliditetom.
U ime Hrvatskog saveza udruga invalida rada na sastanku je sudjelovao izvršni direktor, Leke Sokolaj.

Izvor: https://posi.hr/