Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SASTANAK S PREDSTAVNICIMA SISAČKO - MOSLOVAČKE ŽUPANIJE

Slika: SASTANAK S PREDSTAVNICIMA SISAČKO - MOSLOVAČKE ŽUPANIJE

Održan sastanak s predstavnicima regionalne i lokalne samouprave i udrugama osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH sa savezima članicama (HSUIR, HSGH, HSUCDP, SDDH, SDMSH, HUŠPVM i SUMSI) održala je dana 17. lipnja u Hotelu Panonija u Sisku sastanak s predstavnicima regionalne i lokalne samouprave i udrugama osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije. Sastanak je organiziran s ciljem prikaza teškoća izazvanih potresom s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom na području Sisačko-moslavačke županije, utvrđivanja prioritetnih aktivnosti u cilju unapređenja kvalitete njihova života te uspostavljanja partnerstva i međusobne suradnje regionalne i lokalne uprave, saveza i udruga osoba s invaliditetom na unapređenju položaja osoba s invaliditetom na području Sisačko-moslavačke županije.

Sastanku je nazočio i zamjenik sisačko-moslavačkog župana Mihael Jurić koji je istaknuo nastavak suradnje Županije s udrugama osoba s invaliditetom te se zahvalio na inicijativi koja čini iskorak u unapređenju kvalitete života osoba s invaliditetom.

Teškoće s kojima se suočavaju u svakodnevnom radu, a poglavito od razornog potresa koji je pogodio njihov kraj izložili su predstavnici Udruge osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska, Udruge gluhih i nagluhih osoba Grada Siska, Društva multiple skleroze Sisačko-moslavačke županije, Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, Udruge invalida rada grada Siska i Udruge za terapijsko i rekreacijsko jahanje ‘Kas’ Sisak.

Kako je ovaj sastanak jedinstvena prilika da neposredno čuje argumentirani glas predstavnika udruga osoba s invaliditetom i razmotre modeli suradnje istaknuli su prisutni predstavnici jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave Maja Banovac - Barić, voditeljica Odsjeka za socijalnu skrb u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Sisačko-moslavačke županije, Kornelija Marošević, pomoćnica pročelnika za društvene djelatnosti i socijalnu skrb Grada Kutine, Ivan Buterin službenik u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo Grada Siska,Jasmina Robinić Tkalčević, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Petrinje i Maja Šikić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Martinska Ves.

Marica Mirić kao moderatorica sastanka zahvalila se svima na odazivu i vrlo konstruktivnoj raspravi te se osvrnula na sredstva koja će kroz Fond za oporavak i otpornost biti dostupna za projekte čiji nositelji će biti jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave i kao poticaj njihovom djelovanju svim predstavnicima je uručen dopis koji je SOIH pripremio za Udrugu gradova i Hrvatsku zajednicu županija. Iznijela je prijedloge za korištenje sredstava, a kojima bi se značajno unaprijedila kvaliteta življenja osoba s invaliditetom i osigurala regionalna jednakost u dostupnosti socijalnih usluga za sve ranjive skupine.

Također, iznijela je prijedloge s održanog sastanka:

- Radi unapređenja suradnje u ostvarivanju zajedničkih ciljeva predlaže se održavanje sastanaka predstavnika jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave s predstavnicima udruga osoba s invaliditetom i s predstavnicima SOIH-a i saveza članica svakih šest mjeseci u cilju evaluacije postignutog;

- Prostore udruga osoba s invaliditetom koji su stradali u potresu nužno je što prije obnoviti i osposobiti, vodeći pri tome računa da budu potpuno fizički, orijentacijski i komunikacijski pristupačni;

- Predlaže se nastavak financiranja rada udruga osoba s invaliditetom kao pružatelja socijalnih usluga putem projekata, ali i razvijanje drugih modela kao što je trogodišnje financiranje putem programa te sustavno financiranje osnovne djelatnosti;

- Nužno je mapirati položaj gdje žive osobe s invaliditetom na području Sisačko-moslavačke županije i izraditi plan evakuacije i spašavanja prema utvrđenim prioritetima;

- Podržava se prijedlog financiranja i uključivanja u sustav pružatelja socijalnih usluga za terapijske i rehabilitacijske postupke koji se provode u Županiji;

- Pri korištenju fondova EU-a potiče se lokalna i regionalna (područne) samouprava da prilikom prijave uključuje udruge osoba s invaliditetom kao partnere;

- Predlaže se lokalnoj i regionalnoj samoupravi da prioritet prilikom stambenog zbrinjavanja daju osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju kojima su oštećene građevine te ne mogu u njima živjeti pa su ili napustili mjesto prebivališta ili su smješteni u kontejnerima;

- EU strategija za osobe s invaliditetom podržala je ugradnju dizala te se predlaže korištenje fondova za ugradnju dizala i na zgrade do 4 kata;

- Potiče se suradnja među udrugama osoba s invaliditetom u izradi projekata usmjerenih unapređenju kvalitete življenja osoba s invaliditetom i pružanju usluga;

- Sukladno skorom donošenju Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine koji daje obvezu jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave donošenja gradskih, županijskih i općinskih planova potiču se nazočni predstavnici da ih izrade ili bar da izrade akcijske planove izjednačavanja mogućosti za osobe s invaliditetom. U slučaju potrebe SOIH nudi suradnju u izradi;

- Potiču se udruge za prijavu projekata na Natječaj NZRCD za Institucionalnu potporu koji će biti raspisan u kolovozu.

Sastanak je završio zajedničkim ručkom nakon kojega su predstavnici SOIH-a i saveza članica obišli prostore u kojima djeluju udruge u Sisku i Petrinji.


Izvor: SOIH