Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ONLINE EDUKACIJA - “JE LI OSOBAMA S INVALIDITETOM PRIMJERENO STANOVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ LUTRIJA?”

Slika: ONLINE EDUKACIJA -  “JE LI OSOBAMA S INVALIDITETOM PRIMJERENO STANOVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ LUTRIJA?”

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske organizirala je 27. listopada 2021. godine online edukaciju „Je li osobama s invaliditetom primjereno stanovanje u Republici Hrvatskoj lutrija?“

Edukacija je okupila oko 80 sudionika predstavnika organizacija, saveza i udruga osoba s invaliditetom kako bi im se predstavila pokrenuta inicijativa za donošenje zakona i propisa vezanih za socijalno stanovanje.
U Republici Hrvatskoj ne postoji zakon niti sustav ili sustavni pristup temi socijalnog stanovanja. Zbog toga pokret osoba s invaliditetom dugi niz godina zagovara inicijativu za donošenje Zakona o socijalnom stanovanju. U pojedinim gradovima sporadično se rješavaju pitanja stanovanja određenog broja osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, no najčešće dodijeljeni prostori su djelomično prilagođenog ili u potpunosti neprilagođeni. Uz to osobe s invaliditetom uglavnom nemaju mogućnosti unajmiti odgovarajući stan zbog postojećih predrasuda. Kako je cijena stanova zadnjih godina rapidno rasla najveći broj osoba s invaliditetom ne može si priuštiti stan prema tržišnoj cijeni, a to ne može niti velik broj građana Republike Hrvatske kao što su mladi, osobe starije životne dobi i ostale društveno ranjive skupine.

Tijekom edukacije istaknuto je kako 8. Centar znanja, kojeg čini 13 nacionalnih saveza, zagovara osiguravanje dovoljnog broja primjerenih i pristupačnih socijalnih stanova za zadovoljavanje stambenih potreba svih pojedinaca i skupina koji si stanovanje ne mogu osigurati po tržišnim uvjetima. Također, u planu je pozvati Vladu Republike Hrvatske, kao i regionalnu i lokalnu samoupravu, da prepoznaju, podrže i financiraju stambena rješenja za osiguravanje socijalnog stanovanja.

Edukacijom je prikazano što je to socijalno stanovanje i kako je ono regulirano europskim dokumentima te na koji je način to uređeno u nekim zemljama Europske unije i Jugoistočne Europe.

Na edukaciji je sudjelovao izvršni direktor Hrvatskog saveza udruga invalida rada, Leke Sokolaj.