Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

KONFERENCIJA "ZAJEDNO ZNANJEM"

Udruga MoSt, okupila je na konferenciji "Zajedno znanjem", stručnjake i aktiviste koji djeluju u različitim institucijama, ustanovama i organizacijama civilnog društva te predstavnike devet centara znanja iz RH

Udruga MoSt, kao Centar znanja za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, okupila je 12. i 13. svibnja 2022. godine u Splitu, na konferenciji "Zajedno znanjem", stručnjake i aktiviste koji djeluju u različitim institucijama, ustanovama i organizacijama civilnog društva te predstavnike devet centara znanja iz Republike Hrvatske.

Osnovni cilj Konferencije je o rastućem problemu siromaštva i socijalne isključenosti progovoriti otvoreno i glasno iz pozicije znanja i iskustva rada u različitim područjima naših društvenih djelovanja te doprinijeti povezivanju i umrežavanju na svim razinama, širenju znanja i informacija, boljim i učinkovitijim javnim politikama, socijalnoj pravdi i razvoju usluga za različite ranjive skupine.


Koordinatorica 8. Centra znanja, Marica Mirić predstavila je zajedničke kampanje "Je li osobama s invaliditetom u RH pristupačno stanovanje lutrija" i "Inkluzija je ljudsko pravo"

Konferenciju je financijski podržala Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.