Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

5. SVIBNJA - EUROPSKI DAN NEOVISNOG ŽIVLJENJA

Slika: 5. SVIBNJA - EUROPSKI DAN NEOVISNOG ŽIVLJENJA

Neovisno življenje ključni je dio autonomije i slobode pojedinca i ne znači nužno da osoba živi sama. Pojam neovisnog življenja znači da osobe (pojedinci) s invaliditetom imaju pravo samostalno donositi vlastite odluke koje se odnose na njihov život

Neovisno življenje ključni je dio autonomije i slobode pojedinca i ne znači nužno da osoba živi sama. Pojam neovisnog življenja znači da osobe (pojedinci) s invaliditetom imaju pravo samostalno donositi vlastite odluke koje se odnose na njihov život.

Obilježavanje Europskog dana neovisnoga življenja pokrenula je Europska mreža za neovisno življenje (ENIL) 2014. godine pod sloganom „Ponosni, snažni i vidljivi“. Prilika je to da osobe s invaliditetom zagovaraju pravo na neovisno življenje, podižu svijest o svakodnevnim preprekama s kojima se susreću i solidariziraju se s osobama s invaliditetom u institucijama i onima čiji se glas ne čuje.

Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom čija je svrha promicanje, zaštita i osiguravanje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svih osoba s invaliditetom o pravu na neovisno življenje osoba s invaliditetom i uključenosti u zajednicu određuje člankom 19.

Članak 19. Neovisno življenje i uključenost u zajednicu

Države stranke ove Konvencije priznaju jednako pravo svim osobama s invaliditetom na život u zajednici, s pravom izbora jednakim kao i za druge osobe, te će poduzeti djelotvorne i odgovarajuće mjere kako bi olakšale osobama s invaliditetom puno uživanje ovog prava i punog uključenja i sudjelovanja u zajednici, uključujući i osiguranje sljedećeg:

(a) mogućnosti da osobe s invaliditetom odaberu svoje mjesto boravka, gdje i s kim će živjeti, na ravnopravnoj osnovi s drugima, te da nisu obvezne živjeti bilo kojim nametnutim načinom života,

(b) pristupa širokom rasponu usluga koje različite službe potpore pružaju osobama s invaliditetom u njihovom domu ili ustanovama za smještaj, uključujući osobnu asistenciju potrebnu za potporu življenju i za uključenje u zajednicu, kao i za sprečavanje izolacije ili segregacije iz zajednice,

(c) ravnopravnog pristupa osoba s invaliditetom uslugama, objektima i prostorima, namijenjenima općoj populaciji, te njihove primjerenosti potrebama osobama s invaliditetom.

Zajednica saveza za osobe s invaliditetom Hrvatske povodom Europskog dana neovisnog življenja izrazila je posebno zadovoljstvo postignućem da je 2023. upravo godina donošenja gotovo najvažnijeg dokumenta kojim se osigurava neovisno življenje osoba s invaliditetom - Zakona o osobnoj asistenciji. Time se Republika Hrvatska uvrštava među zemlje koje nakon ratifikacije Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom (KPOSI) sve više prihvaćaju socijalni model invaliditeta oplemenjujući ga modelom ljudskih prava na što smo ponosni jer je upravo 3. svibnja bila 15. godišnjica stupanja na snagu KPOSI.

Također ističu da je to iznimni uspjeh sustava socijalne skrbi koji već nekoliko desetljeća jača pokret neovisnoga življenja, promovira socijalni model invaliditeta i uspostavlja inovativne socijalne usluge u cilju s jedne strane sprječavanja institucionalizacije, a s druge strane provođenja deinstitucionalizacije. Primjer toga je deinstitucionalizacija šest institucija koje su se transformirale iz tradicionalnog sustava skrbi za osobe s invaliditetom u sustav podrške za život u zajednici.

Povodom 5. svibnja 2023. naša krovna organizacija - Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske pokreće inicijativu za uspostavu pristupačnog prijevoza za osobe s invaliditetom kojom zahtijeva ne samo uvođenje prilagođenih vozila, nego i uspostavu redovnih linija javnoga prijevoza u cijeloj Republici Hrvatskoj. Prijevoz predstavlja urgentno pitanje jer bez njega bit će dovedeno u pitanje provođenje usluge osobne asistencije kako za prijevoz osoba s invaliditetom, tako i za prijevoz osobnih asistenata. Veliku teškoću nedostatak usluge prijevoza, a u nekim područjima Republike Hrvatske i nemogućnost, predstavljat će za provođenje još jednog iznimno značajnog i vrijednog projekta koji je Republika Hrvatska ugovorila kroz ESF+, a to je projekt „Zaželi“. Naglašavamo čak i da nema ovih vrsta usluga, prijevoz je danas kočnica provođenju svakodnevnih aktivnosti osoba s invaliditetom vezanih za očuvanje zdravlja, obrazovanje, rad, kulturne i sportske aktivnosti i drugo. Navedeno vrijedi i za građane bez invaliditeta jer ne postoje veze ili nisu dovoljno frekventne između velikih gradova, kao i između pojedinih mjesta i regionalnih centara.

Danas kad Europska unija djeluje pod sintagmom „Mobilnost za sve“ da se omogući putovanje unutar cijele Europe, SOIH zahtjeva „Mobilnost svima na području cijele Republike Hrvatske“.

Hrvatski savez udruga invalida rada želi i zalaže se da svaka osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj ima pravo na neovisan život i uključenost u zajednicu, s pravom izbora da odaberu i kontroliraju svoje živote.