Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Skupština

Skupština je najviše tijelo Saveza koju čine zastupnici udruga članica invalida rada, županijskih udruga invalida rada i drugih udruga osoba s invaliditetom – članica Saveza

Skupština je najviše tijelo Saveza koju čine zastupnici udruga članica invalida rada, županijskih udruga invalida rada i drugih udruga osoba s invaliditetom – članica Saveza. Svaka članica Saveza do tisuću članova s plaćenom članarinom bira jednog zastupnika u Skupštinu. Na svakih daljnjih tisuću članova također bira po jednog zastupnika u Skupštinu. Osim neposredno biranih zastupnika udruga članica Saveza, Skupština u svoj sastav na prijedlog Predsjedništva bira do tri zastupnika iz redova svojih pomagača, aktivista i suradnika različitih profila stručnosti i zanimanja koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti uspješnom izvršavanju ciljeva i zadataka Saveza. Način, vrijeme provođenja izbora i izborni postupak utvrđuje Predsjedništvo posebnom Odlukom.

Redovna sjednica Skupštine saziva se najmanje jednom godišnje, a Izborna sjednica Skupštine jednom u četiri godine. U međuvremenu se mogu održavati tematski skupovi za čije sazivanje prijedloge daju udruge članice invalida rada – članice Saveza, Predsjedništvo ili Nadzorni odbor Saveza.

Sva tijela Saveza su izborna i biraju se u pravilu javnim glasovanjem, na mandat od 4 (četiri) godine. Tajno glasovanje može se primijeniti ukoliko o tome donese odluku tijelo o kojem se glasa.